Етапи вивчення художнього твору

Етапи вивчення твору світової літератури

9.1. Підготовка до сприйняття…….c.2

9.2. Читання тексту……….c.5

9.3. Підготовка до аналізу……..c.6

9.4. Шляхи аналізу літературного твору…..c.8

9.5. Підсумкові заняття…….c.28

9.6. Творчі роботи учнів…….c.29

Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь...

Т. Шевченко

Відомі слова видатного поета спонукають учителя-філолога до творчої праці з художнім текстом світової класики.

Вивчення художнього твору в школі — незалежно від його обсягу, змісту, кількості відведених програмою годин — поділяється на ряд етапів. Враховуючи жанр твору та вікові особливості учнів, їх можна розташувати в тій послідовності, яка вказана в таблиці.

Етапи вивчення художнього твору

5—6 класи 7—8 класи 9—11 класи
Епічні твори
Підготовка до сприйняття твору. Читання твору з коментарем. Словникова робота. Бесіда за змістом прочитаного. Близький до тексту переказ. Використання окремих елеме-нтів аналізу. Підсумкові заняття. Творчі усні та письмові робо-ти. Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Словникова робота. Бесіда за змістом прочитаного. Використання елементів аналізу. Підсумкові заняття. Творчі усні та письмові роботи. Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Підготовка до аналізу. Аналіз твору. Підсумки. Творчі усні та письмові роботи.
Ліричні твори
Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Навчальна пауза. Повторне читання. Словникова робота. Бесіда за змістом прочитаного. Використання окремих елементів аналізу. Повторне читання. Вивчення напам'ять. Підсумкові заняття. Творчі усні та письмові роботи. Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Навчальна пауза. Повторне читання. Словникова робота. Бесіда за змістом прочитаного. Використання елементів аналізу. Вивчення напам'ять. Підсумкові заняття. Творчі усні та письмові роботи. Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Навчальна пауза. Підготовка до аналізу. Аналіз твору. Підсумки. Творчі усні та письмові робо-ти.
Драматичні твори
Підготовка до сприйняття твору. Словникова робота. Читання твору з коментарем. Бесіда за змістом твору. Використання окремих елементів аналізу. Підсумкові заняття. Творчі усні та письмові роботи. Підготовка до сприйняття твору. Словникова робота. Читання твору з коментарем. Бесіда за змістом твору. Використання елементів аналізу. Підсумкові заняття. Творчі усні та письмові роботи. Підготовка до сприйняття твору. Читання твору. Підготовка до аналізу. Аналіз твору. Підсумки. Творчі усні та письмові роботи.Учитель має творчо опрацювати запропонований варіант послідовності вивчення художнього твору, внести корективи, продиктовані конкретними умовами його роботи. Головне — не втратити внутрішньої логіки уроку як єдиного композиційного цілого, де кожен елемент має своє місце і своє завдання.


6476671309188012.html
6476761223617501.html
    PR.RU™