Класифікація ендокринних залоз

ФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

План

1.Ендокринні залози, гормони та їх значення:

- основні механізми дії гормонів;

- регуляція секреції гормонів

2. Механізм взаємодії ендокринних залоз.Гіпоталамо-гіпофізарна система. Роль ліберинів і статинів.

3. Гормони гіпофізу. Механізм впливу.

4. Щитоподібна залоза,гормони та вплив на обмін речовин.

5.Прищитоподібна залоза, гормони, їх функція

6. Ендокринна функція підшлункової залози.

Самостійне вивчення теми:

Поняття про стрес.Роль гормонів надниркових залоз під час стресу.

Виконайте завдання №5 збірника поза аудиторної самостійної роботи.

Література:

Основна : Л – 1 « Нормальна фізіологія» за ред. В.І.Філімонова, К. «Здоров’я»; Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією»,Тернопіль, 2001 р.

Фізіологія людини за ред. В.І. Філімонова, К. Медицина, 2011 р.,с.122-145.

Додаткова:

Атлас з нормальної фізіології А.В. Коробков, С.А. Чеснокова,р.8.

Брин В.Б. « Физиология человека в схемах и таблицах». Ростов – на-Дону, 1999 г.

1. Ендокринні залози:

- гіпофіз;

- епіфіз;

- прищитоподібні;

- щитоподібна;

- загрудинна;

- надниркові залози.

2. Залози змішаної секреції:

- підшлункова залоза;

- статеві залози.

3. Паракринні клітини.

Властивості гормонів.

Гормони, що виділяються спеціалізованими чи неспеціалізованими ендокринними клітинами характеризуються:

1. дистантністю дії (діють на великій відстані від місця виділення),

2. високою біологічною активністю (здійснюють вплив у малих концентраціях),

3. високою специфічністю.

За хімічною структурою гормони поділяються на:

1. Білково-пептидні (інсулін, глюкагон, всі гормони гіпоталамуса та гіпофіза). Вони водорозчинні, але погано розчиняються у ліпідах.

2. Стероїдні – гормони кіркової речовини наднирників, статеві гормони. Вони жиророзчинні, але погано розчинні у воді.

3. Похідні амінокислот:

- тиреоїдні гормони (жиророзчинні);

- катехоламіни (водорозчинні).

Транспортуються гормони кров’ю у вигляді сполук з білками плазми, форменими елементами крові.Концентрація гормонів коливається, бо залежить від швидкості утворення ,руйнування, виведення із організму

В кров поступає велика кількість гормонів, кожен з них впливає на декілька функцій, тому один орган можне бути під впливом декількох гормонів, в зв’язку з цим взаємодію між гормонами можливо розділити на 3 види:

- синергізм;

- антагонізм;

- пермисивна дія.

Гормони здійснюють на організм такий вплив:

1. метаболічний, забезпечують обмін речовин;

2. морфогенетичний, впливають на ріст, формоутворення;

3. кінетичний, регулюють діяльність виконавчих органів;

4. корегуючий, тобто змінюють інтенсивність функцій органів і тканин.


6476896377889090.html
6476970277400590.html
    PR.RU™