Модуль 2.1 Однокристальні мікропроцесори

Тема: Однокристальний 8-розрядний мікропроцесор і8080

1. Накресліть структурну схему центрального процесорного елементу (мікропроцесора) серії К580. Поясніть, які функції виконує мікропроцесор.

2. На структурній схемі мікропроцесора кольоровими олівцями виділіть вузли, вказані в табл. 12 для вашого варіанту - n - остання цифри залікової книжки. Коротко поясніть призначення цих вузлів.

3. Запишіть мнемокод команди, заданої з таблиці 12. Вкажіть шістнадцятковий та двійковий код заданої команди.

Таблиця 12

Номер варіанту Вузли мікропроцесора Мнемокод команди

1 А, ДК, УП, БР 2 SUB L

2 АЛП, РZ, А, БР 1 INR C

3 РП, РК, ДК, УП STA 08F3

4 АЛП, А, РZ, РК ADD B

5 РЗП, А, БР 2, PW MOV A,H

6 РЗП, БР 1, РК, УП LDA 08A6

7 УП, БД, РК, А ANA D

8 РП, А, АЛП, БА ORA H

9 АЛП, А, БР 1, РК MVI C 30

10 РП, А, РW, БР 1 ORI F4

В табл. 12 для визначення вузлів прийняті слідуючи скорочення:

АЛП – арифметико-логічний пристрій;

А – акумулятор;

БР 1 – буферний регістр 1;

РК – регістр команд;

ДК – дешифратор команд;

УП – управляючий пристрій;

РЗП – регістри загального призначення;

PW – регістр W;

PZ – регістр Z;

БА – буфер адресу;

БД – буфер даних.


6477211630887134.html
6477284870588298.html
    PR.RU™