Інтерференція світла. Дифракція світла

- Інтерференція світла — перерозподіл інтенсивності світла в результаті накладення (суперпозиції) декількох світловиххвиль. Це явище супроводжується чергуванням в просторі максимумів і мінімумів інтенсивності;-це явище відхилення прямолінійного поширення світла в однорідному середовищі при його проходжені повз перешкоди чи крізь отвори проникнення світла в зону геометричниї тіні

Поглинання світла. Фізико-хімічна і біологічна дія світла

- зменшення інтенсивності оптичного випромінювання (світла), що проходить через матеріальне середовище, за рахунок процесів його взаємодії з середовищем. Світлова енергія при П. с. переходить в різні форми внутрішньої енергії середовища; вона може бути повністю або частково перєїзлучена середовищем на частотах, відмінних від частоти поглиненого випромінювання.; -розщеплення й активізація молекул і атомів при поглинанні ними квантів світла(фотографія, фоторезистор)

Квантовий характер випромінювання. Формула Планка

-квантові властивості світла зумовлені тим що енергія і імпульс електромагнітного випромінювання зосередженні у фотонах. Квант світла-це частинка світла яку називають фотоном, він має масу=0 і завжди рухається зі швидкістю яка –швидкості світла;-теорія планка-світло випромінюється поширюється і поглинаеться окремими порціями які назв квантами h-стала планка=6.62*10(-34) Дж*с

Будова атома

Атом складається з ядра, навколо нього по певних орбітах рухається електрони,маса електронів які обертаються навколо ядра значно менша від маси ядра. Кількість електронів в атомі =кількості протонів в ядрі і збігається з порядковім номером атома в періодичній системі хімічних елементів менделєєва


6479548931612494.html
6479716792695138.html
    PR.RU™