Річна виробнича програма центральних ремонтних майстерень розподіляється по цехам і відділенням.

Таблиця № 2. Розподілення трудомісткості по цехам і відділенням

Найменування цехів і відділень % Трудомісткість, н.год Трудо міст- кість, н.год разом Навісне обладнання
Трактор Бульдозер %
Приклад
Розбирально- мийний цех - - - -
Відділення зовнішнього миття 0,5/0,3 0,3
Відділення розбирання 8,2/10,5 - - - 10,5
Відділення виварювання і миття 1,0/2,8 - - - 2,8
Відділення контролю,сортування 2,0/2,5 - - - 2,5
Ремонтно-збиральний цех - - -
Комплектувальне відділення 2,1/6,5 - - - 6,5
Відділення ремонту агрегатів 7,1/-- - - - -
Відділення збирання машин 12,5/22 - - -
Цех ремонту двигунів - - -
Відділення ремонту і збирання двигунів 11,2/-- - - - -
Відділення паливної апаратури 2,1/-- - - - -
Відділення електрообладнання 1,5/-- - - - -
Випробувальна станція 1,2/-- - - - -
Цех відновлення і виготовлення деталей
Відділення медніцько-радіаторне 3,9/-- - - -
Слюсарно механічне відділення 22,5/7,4 - - - 7,4
Ковальско- термічне відділення 3,7/17,8 - - - 17,8
Зварювальне відділення 4,0/18,0 - - - 18,0
Гальванічне відділення 1,5/- - - - -
Кабіно- жерстяницьке відділ. 5,0/8,0 - - - 8,0
Відділення ремонту рам 5,0/8,0 - - - 8,0
Допоміжний цех - - -
Деревооздоблювальне відділення 0,6/-- - - - -
Обойне відділення 0,6/-- - - - -
Малярне відділення 1,3/0,6 - - - 0,6
Всього 100% 100%

Розрахунок кількості робочих1. Відділення зовнішнього миття :

Приклад

- явочні робітники

mЯВ = Твід / Фн.р.

де Твід – річна виробнича програма відділення

Фн.р. – номінальний річний фонд робочого часу

mЯВ = 17,16/2010=0,82 Приймаємо 1 роб.

- списані робочі

mсп = Твід / Фд.р.

де Фд.р. – дійсний річний фонд робочого часу

mсп = 17,16/1782=0,96 Приймаємо 1 роб.

2. Відділення розбирання

mЯВ = … /…=... Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

3. Відділення виварювання та миття деталей

mЯВ = …/ … Приймаємо ? роб.

mсп =… /…=… Приймаємо ? роб.

4. Відділення контролю та сортування

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

5. Комплектувальне відділення

mЯВ = … /… = … Приймаємо ? роб.

mсп = … /…=… Приймаємо ? роб.

6. Відділення ремонту і збирання двигунів

mЯВ = …/…=… Приймаємо 24 роб.

mсп = …/…=… Приймаємо 28 роб.

7. Відділення ремонту паливної апаратури

mЯВ = …/… =… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

8. Відділення ремонту електрообладнання

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

9. Випробувальна станція

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

10. Слюсарно-механічне відділення

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

11. Зварювально-наплавочне відділення

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

12. Ковальсько-термічне

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

13. Гальванічне відділення

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

14. Дерево оздоблювальне відділення

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

15. Арматурно-слюсарне відділення

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.

16. Малярне відділення

mЯВ = …/…=… Приймаємо ? роб.

mсп = …/…=… Приймаємо ? роб.


6480502522130058.html
6480548830553317.html
    PR.RU™