ема: Протоколи сімейства TCP/IP

1) На якому рівні стеку протоколу TCP/IP знаходиться протокол IP?

а) представницький;

б) сеансовый;

в) транспортний;

г) міжмережевий.

2) Основна задача,яку вирішує протокол IP:

а) маршрутизація;

б) додавання заголовка;

в) аналіз коректності передачі.

3) З якої кількості байт складається IP-адреса?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

4) Скільки існує класів IP-адрес?

а) 2;

б) 3;

в) 5;

г) 9.

5) Оберіть IP-адресу, що відповідає інтерфейсу зворотного зв’язку:

а) 192.168.1.123;

б) 127.0.0.1;

в) 13.45.12.1;

г) 1.1.1.1;

6) Оберіть IP-адресу, що відповідає всій мережі уцілому:

а) 192.168.1.1;

б) 127.0.0.0;

в) 255.255.255.255;

г) 0.0.0.0.

7) Оберіть IP-адресу, що відповідає широко транслюємої передачі:

а) 192.168.1.1;

б) 127.0.0.0;

в) 255.255.255.255;

г) 1.1.1.1.

8) Протокол TCP працює:

а) з встановленням з’єднання;

б) без встановлення з’єднання.

9) Номер порту протоколу TCP/IP для telnet.

а) 20;

б) 30;

в) 23;

г) 80.

10) Старші біти 4-байтної IP-адреси визначають:

а) номер мережі;

б) номер підмережі;

в) номер хоста;

г) МАС-адресу.

9.Тема: Мережеві операційні системи

1) До якого типу операційних систем належить MS-DOS?

а) для одного користувача;

б) багатозадачні;

в) однозадачні;

г) багатопроцесорна.

2) Системи реального часу використовуються для керування об’єктами, такими, наприклад, як:

а) станок, супутник и т.д.;

б) ігрові ПК;

в) сервери локальних обчислювальних мереж;

г) побутова техніка.

3) В вузькому значенні мережева ОС – це:

а) встановлена на сервері обчислювальної мережі операційна система;

б) сукупність операційних систем окремих комп’ютерів;

в) операційна система окремого комп’ютера, що забезпечує йому здатність працювати у мережі;

г) сукупність мережених протоколів різних рівнів.

4) Мережеві файли всіх робочих станцій в ОС NetWare зберігаються:

а) на жорсткому диску робочої станції;

б) винятково в спеціальному RAID-масиві на сервері;

в) на окремому жорсткому диску, підключеному на до файлового серверу;

г) на жорсткому диску файлового серверу.

5) NDS (NetWare Directory Service) – це:

а) система обслуговування директорій в ОС NetWare;

б) файлова система;

в) мереживий сервіс для серверів під керуванням ОС NetWare;

г) система захисту даних в ОС NetWare.

6) ОС LAN Manager і LAN Server працюют опираючись на:

а) MS-DOS;

б) UNIX;

в) MacOS;

г) OS/2.

7) ОС LAN Manager і LAN Server мають архітектуру:

а) 8-х розрядну;

б) 16-х розрядну;

в) 32-х розрядну;

г) 64-х розрядну.

8) Область для ОС LAN Manager і LAN Server – це:

а) территорія, що обслуговується одним сервиром;

б) група серверів та робочих станцій з аналогічними вимогами дозахисту даних;

в) група серверів, що працюють в однотипному фізичному середовищі;

г) група серверів та робочих станцій визначеної території з однотипною топологією мережі.

9) Архітектура протоколів за вимогою DPA дозволяє:

а) динамічно завантажувати та розвантажувати набір протоколів;

б) заміняти версії протоколів при іх оновлені без перезавантаження сервера;

в) динамічно виділяти пам’ять для потреб передачі даних;

г) автоматично визначати необхідний протокол в залежності від топології середовища для підвищення ефективності передачі даних.

10) Захист даних рівня С2 означає:

а) захист від помилок користувачів, але не від дій злонамірених взламників;

б) невідповідність стандартам безпеки основних класів;

в) доступ до даних контролюється не тільки правами користувача що передає, але й того що приймає;

г) мережева ОС має захищену процедуру приєднання до локальної обчислювальної мережі, захист пам’яті, облік та контроль доступу.

11) Областями довіри (Trusted Domains) в ОС NT Advanced Server називаються:

а) довірені мережеві ресурси;

б) найбільш захищені частини ядра ОС, що відповідають за ранжування доступу для різноманітних категорій кінцевих користувачів;

в) здатність однієї області пам’яті “довірити” свої файли іншій області, і тоді користувач другої області отримає до них доступ;

г) здатність ОС створювати області буферізованих даних для пришвидшення мережених додатків.

12) ОС LANtastiс фірми є:

а) ОС з вбудованими мереженими функціями;

б) ОС з виділеним сервером;

в) одноранговою;

г) базованою на ядрі UNIX.

13) OC LANtastic може працювати в ЛОМ, що містить:

а) до 50 робочих станцій;

б) від 2 до 1000;

в) від 3 до 100;

г) від 2 до декількох сотен робочих станцій .

14) ОС Linux підтримує:

а) багатопроцесорність;

б) багатокористувацький режим;

в) динамічне кешування диску;

г) легкость портирования ОС на другую платформу.

15) NFS (Network File System) в Linux дозволяє:

а) розподіляти серверні функції міждекількоми робочими станціями у разі відсутності виділеного сервера;

б) ефективно захищати дані, що знаходяться на жорсткому диску сервера;

в) напряму звертатися до файлів MS-DOS на жорсткому диску;

г) використовувати файли одночасно з іншими машинами в мережі.

16) Тип ядра мережевої ОС FreeBSD:

а) наноядро;

б) монолітне ядро;

в) экзоядро;

г) мікроядро.

17) STABLE-версії і CURRENT-версія ОС FreeBSD на даний момент:

а) 7 и 8 відповідно;

б) 6 и 7 відповідно;

в) 7 версія;

г) 8 и 7 відповідно.

18) Стандарт FDDI заснований на:

а) протоколі Token Ring;

б) топології «зірка»;

в) шинній топології;

г) технології АТМ.

19) Подвійне оптоволоконне кільце в технології FDDI використовується для:

а) двонаправленій передачі даних на випадок відмови мереж;

б) передачі керуючих сигналів по другорядному кільці;

в) підвищення завадостійкості мережі;

г) підвищення продуктивності мережі.

20) Вразі одиничних відмов елементів мережі FDDI відбуається:

а) розпад мережі на незв’язані елементи;

б) двократне зменшення швидкості передачі даних через одне з оптоволоконних кілець;

в) реконфігурація мережі та повне відновлення працездатності;

г) профілактична зупинка роботи мережі до усунення неполадки.

___________________________ ______________

(Ф.І.Б студента) (група)

Таблиця відповідей на тести по дисципліні

КОМПЮТЕРНІ МЕРЕЖІ


6480976328998556.html
6480997339563977.html
    PR.RU™