В) чому, на ваш погляд, представники школи санкх'я виводили за межі пракріті духовне, свідомість; якою мірою це є виправданим?

Ознайомтесь із основними тезами школи санкх'я щодо іншого − духовного − начала світу:

"Другим типом первинної реальності постає Я (пуруша). Його існування повинно бути визнане всіма. Колена людина відчуває та розуміє те, що вона існує, що їй належать ті чи інші речі. Відчуття власного існування − найбільш природне та незаперечне. І справді, ніхто ж бо не зможе заперечувати своє Я, оскільки навіть заперечення передбачає реальність Я. Тому існування Я постає самоочевидним, а його не існування не може бути доведеним... Я відрізняється від тіла і чуття, від розуму та інтелекту (буддхі). Воно не належить світу об'єктів. Я − це не тіло і не сукупність станів свідомості. Я − це дух (пуруша), що володіє свідомістю, що завжди є суб'єктом ніколи не стає об'єктом якогось пізнання. Я − це стала стійка свідомість, в якій немає ні змін, ні активності. Всі зміни та діяльність, всі задоволення та страждання належать лише пракріті та її продуктам...".

Визначте, наскільки вдалими та правильними (на ваш погляд) були уявлення представників санкх'я про духовне начало буття. Яка позиція перш за все окреслюється в найперших тезах школи санкх'я − монізм, дуалізм, плюралізм?

Прочитайте положення, що передають особливості з'єднання пракріті та пуруші:

"Зв'язок поміж пракріті та пурушею подібний до того, яким є зв'язок між сліпим та кульгавим. Адже була в давнину притча про співдружність між безногим та сліпим: другий переносив па спині першого, а той вказував йому шлях. Так само і пуруша не здатний діяти сам собою, а ніби втягується в активність пракріті, залишаючись насправді нею незачепленим".

Зверніть увагу на те, яку саме роль виконує кожний із початків буття в їх співдружності; усвідомте також і те, що саме тонкій матерії (пракріті) відведена тут роль активного начала. Як ви можете це пояснити?

"Бо ж пуруша, перебуваючи у пракріті, насолоджується гунами (якостями пракріті − див. вище), породженими пракріті. Його (пуруші) пов'язаність із гунами − причина народжень в добрих чи поганих лонах. Але вищий атман − що споглядає, погоджується, є носієм, великим володарем, − саме він є безмежним духом в цьому тілі. Хто знає так пурушу і пракріті, а також її гуни, хоча й продовжує існувати, не відроджується більше..."Зробіть необхідні та доречні висновки щодо того, як саме пов'язані між собою онтологічні та етичні ідеї школи санкх'я. Дайте загальну оцінку ідеям цієї школи та аргументуйте своє до неї ставлення.


6481174742149390.html
6481212496479003.html
    PR.RU™