Прокурорський нагляд за дотриманням законності в установах виконання покарань.

Прокурорський нагляд відіграє одну з провідних ролей у справі нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань органами і установами виконання покарань. У відповідності до ст. 121 Конституції України і Закону України «Про прокуратуру», а також ст. 22 КВК України прокурорський нагляд є одним із ключових компонентів дотримання законів при виконанні кримінальних покарань в органах і установах виконання покарань, що здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Органи і установи виконання покарань зобов’язані виконувати постанови і вказівки прокурора щодо додержання порядку виконання покарання, встановленого кримінально-виконавчим законодавством. Без спеціального дозволу відвідувати УВП для здійснення контролю мають право, зокрема, Генеральний прокурор України, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за виконанням покарань на відповідній території (ч.1ст.24 КВК України).

При здійсненні нагляду за виконанням режиму відбування покарання і дотриманням засудженими дисципліни та правил поведінки прокурор має право: 1) безперешкодно, за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити на територію УВП; 2) мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, письмово вимагати подання до прокуратури для перевірки зазначених документів і матеріалів, видачі необхідних довідок; 3) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності та заходи щодо її забезпечення; 4) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних установ, організацій та інших структур, а також виділення фахівців для проведення перевірок; 5) викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.

Для виявлення порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право: 1) опитувати засуджених, знайомитися з документами, на підставі яких вони відбувають покарання; 2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов співробітників установ виконання покарань, зупиняти виконання даних актів, опротестовувати або скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень; 3) знайомитися у встановленому законом порядку з кримінальною справою, дисциплінарним провадженням або провадженням про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадським організаціям; 4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону; 5) вносити подання до державних органів, громадських організацій та посадовим особам про усунення порушень закону, причин та умов, що сприяють їм; 6) звертатись до суду із заявою про захист прав і законних інтересів громадян і держави.Постанови і приписи прокурора щодо дотримання встановлених законодавством порядку та умов виконання покарань є обов'язковими. Вони виконуються невідкладно. Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне передбачену законом відповідальність.


6481717219838793.html
6481765602248685.html
    PR.RU™