Особливості характеру i темпераменту.

Активність, ініціативність. Схильність до навіювання. Витримка, наполегливість, дисциплінованість. Емоційна збудливість. Виникнення афектів, при яких обставинах. Який настрій переважає? Причини зміни настрою.

Тип i особливості темпераменту, його прояви у різних видах діяльності (підвищена збудливість, активність, неврівноваженість і навпаки – гальмування, пасивність, емоційна в’ялість).

Загальні висновки.

Пропозиції з розвитку особистості учня та шляхи подальшої індивідуальної роботи.

Прогноз подальшого психічного розвитку учня.

Орієнтовна схема психологічного аналізу уроку

1. Психологічний стан класу перед уроком (готовність до уроку i вплив попередніх уроків; настрій учнів, стан збудливості, втоми).

2. Увага учнів (види i властивості). Засоби організації уваги на уроці (ритм, темп уроку; новизна наочних посібників; інтонація мови вчителя, його міміка; ясність, послідовність, доступність запропонованого матеріалу).

3. Сприймання навчального матеріалу (підготовленість, осмисленість, урахування вікових та індивідуальних властивостей сприймання).

4. Керування процесом запам’ятовування навчального матеріалу (установка на запам’ятовування, формування засобів запам’ятовування, урахування вікових та індивідуальних властивостей пам’яті).

5. Активізація мислительної діяльності учнів. Розвиток самостійності, послідовності, кмітливості, самостійний пошук розв’язання мислительних задач. Формування в учнів розумових дій (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння), умінь доводити, робити висновки, логічно міркувати.

6. Особливості взаємовідносин вчителя з учнями.

7. Уміння вчителя володіти собою i класом (витримка, впевненість, вимогливість, організованість).

8. Які якості психічної діяльності та властивості особистості розвиваються в учнів у процесі навчання i виховання на уроці?

9. Висновки та пропозиції.

Матеріал до практичного заняття за темою № 8

Схема психолого-педагогічної характеристики групи

Загальні відомості

Склад учнів (студентів) за віком, скільки хлопців і дівчат.

Історія групи та традиції.

Загальна характеристика успішності і дисципліни.

Відмітити неповні, неблагонадійні сім’ї.

Зв’язки з іншими групами і колективами.


6484016954098370.html
6484088578791625.html
    PR.RU™