Синтетичний облік основних засобів і нематеріальних активів.

Синтетичний облік основних засобів та інших НМА ведеться на рахунках 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи» за субрахунками :

101 «Земельні ділянки»

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»

103 «Будинки та споруди»

104 «Машини та обладнання»

105 «Транспортні засоби»

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

107 «Робоча і продуктивна худоба»

108 «Багаторічні насадження»

109 «Інші основні засоби»

По дебету рахунка 10 «Основні засоби» та його субрахунків ведуть облік надходження (придбання, виготовлення, безоплатне одержання від інших юридичних осіб) основних засобів, а також суми дооцінки; по кредиту — вибуття основних засобів активів (внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі), а також суми їх уцінки.

Синтетичний облік нематеріальних активів ведуть на рахунку 12«Нематеріальні активи»за субрахунками:


121 «Права користування природними ресурсами»,
122 «Права користування майном»,
123 «Права на знаки для товарів і послуг»,
124 «Права на об'єкти промислової власності»,
125 «Авторські та суміжні з ними права»,
126 «Гудвіл»,
127 «Інші нематеріальні активи».

По дебету рахунка 12 «Нематеріальні активи» та його субрахунків ведуть облік надходження (придбання, виготовлення, безоплатне одержання від інших юридичних осіб) нематеріальних активів, а також суми дооцінки; по кредиту — вибуття нематеріальних активів (внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі), а також суми їх уцінки.


6680692552201811.html
6680794364124350.html
    PR.RU™